KATEGORIA B

Uprawnia do kierowania:
Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczaj±cej 3,5 t, z wyj±tkiem autobusu lub motocykla.

Szkolenie obejmuje 30 godz. zajęć teoretycznych oraz 30 godz. zajęć praktycznych. Kurs można rozpocz±ć 3 mies. przed ukończeniem 18 roku życia.


Egzamin w ośrodku egzaminowania odbywa się na naszym samochodzie Toyota Yaris i jest łatwiejszy niż na Kia.

 

- Testy
- Kodeks drogowy
- Symulator
O¶rodek Szkolenia
Kierowców "Formuła"

Ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
(budynek Domaru)
tel.: 604-419-619
biuro czynne od 10 do 17
tel.:511-500-501
tel.:602-134-812
Gadu-Gadu 5206669