KATEGORIA B

Uprawnia do kierowania:
Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczaj±cej 3,5 t, z wyj±tkiem autobusu lub motocykla.

Szkolenie obejmuje 30 godz. zajęć teoretycznych oraz 30 godz. zajęć praktycznych. Kurs można rozpocz±ć 3 mies. przed ukończeniem 18 roku życia.


Jazdy odbywają się samochodem Hyudai i20.

 

- Testy
- Kodeks drogowy
- Symulator
O¶rodek Szkolenia
Kierowców "Formuła"

Ul. Rondo Mogilskie 1 pok. 525
(obok Operetki)
biuro czynne: wtorek - czwartek w godz. 13-16

tel.:602-134-812
Gadu-Gadu 5206669