KATEGORIA C + E

Uprawnia do kierowania:
Uprawnia do kierowania: zespołem pojazdów złożonym z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ci±gnika siodłowego
i naczepy.

Szkolenie obejmuje 20 godz zajęć teoretycznych oraz 25 godz zajęć praktycznych. Jazdy odbywaj± się samochodem MAN TGA z naczep± jednoosiow±. Egzamin w MORD odbywa się na naszym samochodzie. Kurs można rozpocz±ć posiadaj±c prawo jazdy kat. C lub po zdanym egzaminie na kat. C.


- Testy
- Kodeks drogowy
- Symulator
O¶rodek Szkolenia
Kierowców "Formuła"

Ul. Rondo Mogilskie 1 pok. 525
(obok Operetki)
biuro czynne: wtorek - czwartek w godz. 13-16

tel.:602-134-812
Gadu-Gadu 5206669