PRZEPROWADZAMY KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM NA PRZEWÓZ RZECZY

WYSTAWIAMY STOSOWNE ZAŚWIADCZENIE ZGODNIE Z USTAWĄ O TRANSPORCIE DROGOWYM.

SZKOLENIA KIEROWCÓW ORAZ PRZEWOŹNIKÓW,  
SĄ PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO.

ZAKRES SZKOLEŃ:
1.Przepisy dotyczące obsługi tachografów analogowych i cyfrowych
2.Przepisy dotyczące czasów jazdy, przerw oraz odpoczynków zawarte w Rozporządzeniu 3820/85/EWG oraz w Ustawie o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004roku.
3.Dokumentacja, kontrole oraz wysokość kar - omówienie przepisów Ustawy o transporcie drogowym
4.Przedstawienie oraz omówienie najczęściej występujących przekroczeń wymienionych przepisów
5.Kontrole w przedsiębiorstwach i na drogach - rozporządzenie z 16.01.2006 roku


Koszt kursu -  400zł


- Testy
- Kodeks drogowy
- Symulator
Ośrodek Szkolenia
Kierowców "Formuła"

Ul. Rondo Mogilskie 1 pok. 525
(obok Operetki)
biuro czynne: wtorek, œroda, czwartek w godz. 13-16

tel.:602-134-812
Gadu-Gadu 5206669